caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
 • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
 • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
29-10-2013
Extraordinari

DICTÀMENS

 

Àrea 1

 1. Aprovació conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Teià per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya.
 2. Aprovació conveni de cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos de les Policies locals anomenat SIPCAT entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Teià.
 3. Aprovació del conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Teià per la compra agregada de gas natural.
 4. Renúncia de la regidora Sra. Emma Peiró com a representant de l’Ajuntament a l’AMI
 5. Revocació del reconeixement de dedicació parcial de regidors/es d’aquest Ajuntament.
 6. Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici del 2014.
 7. Expedient 10/2013, de crèdits extraordinaris mitjançant transferència de crèdit

         Àrea 3

 1. Aprovació inicial Ordenança reguladora de la tinença d’animals.

PROSPOSTES

Àrea 3

 1. Pròrroga conveni de delegació de competència al Consell Comarcal del Maresme del Servei d’Atenció Domiciliària.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites