caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
26-11-2011
Extraordinari

NÚM. DE SESSIÓ: 10/2011
CARÀCTER:  EXTRAORDINARI

Ordre del dia

 

  • Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les Eleccions a Corts Generals del dia 20  de novembre de 2011.

Dictàmens

  • Aprovació conveni de separació de l’Ajuntament de Teià del Consorci per a la gestió de la televisió pública de la demarcació de Mataró, programa núm. 1 del Canal Múltiple 24 amb referència TL06B i denominació “Mataró” (Consorci Digital Mataró-Maresme).
  • Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels Tributs municipals per a l’exercici del 2012.
  • Assignació de nom de carrer en sector Sant Berger

Propostes

  • Canvi composició membres Comissió Informativa àrea 3
  • Moció d’ERC per a la participació en l’Associació de municipis per la independència.
  • Moció de CIU en relació a la declaració de desert del recurs de cassació per anul·lació plaça inspector.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites