caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
27-10-2016
Extraordinari
ORDRE DEL DIA

DICTÀMENSÀrea 1

1.         Aprovació del Compte General del Pressupost d’aquesta entitat de l’exercici 2015
2.         Creació i Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici del 2017
3.         Declaració de les obres de rehabilitació de l’habitatge situat al torrent doctor Barrera, 80-84, com d’espacial interès per circumstàncies històrico-artístiques.

4.         Declaració institucional que presenten els grups municipals de Cat-ERC i Convergència de Teià en suport a la realització d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya

PROPOSTES

Àrea 1

5. Expedient núm. 2/2016 de declaració de crèdits fallits i/o incobrables.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites