caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
26-10-2017
Extraordinari

Àrea 1

1.    Moció de condemna de la violència i repressió efectuada per part de la policia aquest diumenge 1 d’octubre a Catalunya
2.    Moció de Manifest de 17/10/2017 sobre empresonament dels presidents d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional
3.    Modificació Ordenança Fiscal núm. 17 – Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
4.    Establiment del preu públic per a la prestació de serveis de la Banda Municipal de Música i aprovació de l’Ordenança núm. 59, reguladora dels referits serveis.
5.    Establiment de la  taxa per recollida d’animals i aprovació de l’ordenança fiscal corresponent núm. 15.
6.    Modificació de l’Ordenança núm. 58, reguladora del preu públic Servei de Teleassistència

Àrea 3

7.    Delegació de competències de la deixalleria de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià a favor del Consell Comarcal del Maresme (CCM)
8.    Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana núm. 8 per l’ordenació volumètrica de la parcel·la entre els carrers torrent de les Monges, La Garrotxa i Rafael de Casanova.

PROPOSTES

9.    Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya
10.    Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1 – Impost sobre Bens Immobles.
11.    Renúncia de la regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás al càrrec de regidora de l’Ajuntament.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites