caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
18-12-2017
Extraordinari
1.1.    Gestio economica

1.1.1. PRP2017/392   Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2018

1.1.2  Canvi de representants del grup municipal GT en diferents consells i comissions.

1.2.    Serveis i Manteniment

1.2.1. PRP2017/396  - Ratificació Resolució de l’Alcaldia núm. 786/2017, d’incoació d’expedient de contractació del servei de neteja d’edificis municipals del terme municipal de Teià, mitjançant procediment obert atenent a diversos criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de l’adjudicatari.

Propostes

1.3.    Ensenyament

1.3.1. PRP2017/407  Moció de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT per refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites