caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
26-04-2018
Extraordinari
Dictàmens:

Àrea 1 – Alcaldia

1. PRP2018/375 Mocio per a l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia a la deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol

Àrea 1 Recursos Humans i Organització

2. PRP2018/360 Nomenament de la treballadora Cristina Jiménez Vicente com a Interventora accidental i Tresorera accidental del Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Àrea 2 - Cultura i Patrimoni

3. PRP2018/374 Determinació de les festes locals per a l'any 2019

Àrea 3 – Urbanisme

4. PRP2018/381 Aprovació del Pla de Millora Urbana núm. 10 per a l'ordenació volumétrica de la part Sud de l'Illa , c Tenor Viñas - carrer del Pont - Av. J. Roca Suarez Llanos.

Àrea 4 – Atenció a les Persones

5. PRP2018/393 Moció en suport a PROACTIVA OPEN ARMS

6. PRP2018/311 Proposta d'expedient per la desafectació total de l’edifici “Casa dels Mestres” de Teià ubicat al carrer Josep Puigoriol 86-98 de Teià per a disposar de dependències municipals al departament territorial d'educació

TEIA , 19 d'abril de 2018
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites