caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
22-11-2018
Ordinari
I.- PART RESOLUTÒRIA

1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2018/7 Ordinària 20/09/2018
1.2. PLE2018/8 Extraordinària 25/10/2018

2. Dictàmens

Àrea 1

2.1. PRP2018/1366   MOCIO  a favor  de l'absolució dels  presos polítics
2.2. PRP2018/1372   Ratificacio de la Resolucio 92/XII, del Parlament de Catalunya sobre la prioritzacio de l’agenda social i la recuperacio de la convivència, aprovada el dia 11 d’octubre de 2018
2.3. PRP2018/1379   Rectificació de la modificació  de la Plantilla de l'Ajuntament de Teià 2018

Àrea 2

2.4 PRP2018/1387   Concessió TEI DE PLATA 2018
2.5. PRP2018/1388   TEIANENC DE L'ANY 2018

Àrea 3

2.6. PRP2018/1353   Moció sol·licitant que les estacions de tren del Masnou i Ocata passin a integrar-se a la zona tarifària 1 - primera corona
2.7. PRP2018/1344   Ratificació de la Modificació dels Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
3. Mocions d’urgència

II. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
4. Donar compte de la relació de resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 479 a la número  613 /2018.
5. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.
6 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.
7. Suggeriments i preguntes
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites