caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
18-12-2018
Extraordinari
Dictàmens1 PRP2018/1514   Moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam.

2. PRP2018/1291   Aprovació Compte General Pressupost de l’Ajuntament de 2017.3. PRP2018/1527   Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 20194. PRP2018/1537   Delegació de competències parcial al Consell Comarcal del Maresme per la prestació del projecte Reforç de neteja de la zona Riera central i carrers pròxims (Centre urbà) Urbanització Sant Berger, Vallbellida, La Vinya, Molassa, Rials i La Plana, Parcs de Can Godó, Teixidores, plaça Mil·lenari, Can Llaurador, Biblioteca, Vallbellida”5. PRP2018/1520   Aprovació definitiva del Pla Especial Equipament municipal dependència per a la Brigada Municipal "Nau-magatzem" (Pla Especial núm. 2.6. PRP2018/1499   Aprovació inicial del Reglament del Consell Educatiu Municipal de Teià

Propostes7. PRP2018/1531   Aprovació inicial Reglament de Participació Ciutadana i Bon Govern

 

8. PRP2018/1544 Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites