caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
 • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
 • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
23-05-2019
Ordinari

 

 1. PART RESOLUTÒRIA
 2. Actes pendents d’aprovació

1.1. PLE2019/2 Ordinària 21/03/2019

1.2. PLE2019/3 Extraordinària 03/04/2019

1.3. PLE2019/4 Extraordinària 29/04/2019

 1. Dictàmens

 

2.1.1. PRP2019/626   Moció de condemna i rebuig a l'afusellament i crema simbólica del president Puigdemont

2.1.2. PRP2019/627   Reconeixement extrajudicial de crèdits P/4/2019

 1. Propostes

3.1 PRP2019/636   Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana núm. 11 per l'ordenació volumétrica de la parcel·la entre els carrers: Passeig de La Riera-Fivaller-Barcelona-Torrent de les Monges

 1. MOCIONS D’URGÈNCIA

 

 1. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
 2. Donar compte de la Relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 170 a la núm. 299/2019.
 1. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.
 1. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.
 1. SUGGERIMENTS I PREGUNTES
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites