caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 119   [desembre de 2012]

BAIXADA DE L’IBI (CONTRIBUCIÓ)


Les mesures de sanejament econòmic endegades per l’equip de govern, comencen a donar els seus resultats.
• La reestructuració econòmica iniciada el 2010.
• La renegociació del crèdit de 2.700.000 euros concedit el 2011, aconseguint l’ampliació del termini de pagament i un interès molt favorable (3,45%).
• El millor aprofitament dels llocs de treball i l’adequació dels llocs de treball necessaris.
• La revisió a la baixa dels costos dels serveis i contractes (capítol II).
La col·laboració en el finançament municipal per part de la Diputació i Govern Central.

Aquestes han estat mesures que han permès a l’equip de govern contenir i rebaixar la despesa econòmica del nostre Ajuntament, i és voluntat de l’equip de govern que aquest estalvi econòmic repercuteixi en uns millors serveis però sobretot, en una baixada de l’IBI (contribució) per al proper any 2013.

L’Ajuntament, amb aquest esforç, deixarà d’ingressar l’any 2013 aproximadament uns 300.000 euros.
Resumint, molts vilatans veuran com disminueix el seu rebut de l’IBI l’any 2013.

Equip de Govern
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites