caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 108   [Novembre-desembre 2009]

 El Butlletí Municipal: L'únic butlletí participatiu del Maresme

En un entorn cada cop més complex i interrelacionat, on els polítics tenen limitacions per copsar la totalitat dels impactes que tenen les polítiques públiques en la societat, és necessari introduir elements de debat i col·laboració en els procediments de presa de decisions.

Si hi sumem el valor que la nostra societat dóna a la diversitat i el fet que cada cop més demanem a les polítiques i els serveis públics que s'adaptin a aquesta diversitat, arribem a la conclusió que és del tot necessari introduir mecanismes de relació entre les administracions públiques i la ciutadania.
La participació ciutadana és un d'aquest mecanismes de relació. I el Consell Redactor del Butlletí, un dels eixos que permet introduir en aquesta publicació municipal elements de debat, opinió i participació.

La filosofia d'un butlletí participatiu com el nostre és incorporar persones diverses, obrint un espai per introduir diferents opinions i establir un grup de treball que vetlli perquè el Butlletí Municipal tingui un contingut de qualitat.

Actualment, l'espai es distribueix aproximadament al 50-50% entre l'apartat de l'equip de govern i l'apartat participatiu, equiparant l'espai dedicat a informar sobre la tasca de govern amb el dedicat a les aportacions dels col·laboradors.

De fet, aquest model de treball és ben singular: entre tots els municipis de la comarca, l'únic que introdueix metodologies participatives en el butlletí municipal és el de Teià. És a dir, dels trenta municipis que conformen la comarca del Maresme, tan sols un disposa d'un apartat dedicat a gent externa a l'equip de govern. I aquest fet és el que aporta trets diferenciadors al nostre butlletí. En primer lloc, amb apartats que donen veu a persones del poble -com l'Enquesta, el Digues! o el T-People-; en segon lloc, amb un espai dedicat a les entitats que donen vida al poble, amb el Grups i Associacions; i en tercer lloc, amb els apartats dels propis col·laboradors i col·laboradores del Butlletí Municipal, com La Veu Interior, La Família Bonastre, Amb ulls de Pepita, Apunts d'Història o La Foto.

I tot plegat, donant un valor inestimable: la integració de persones que aporten diversitat a l'equip redactor i que vetllen per la qualitat del contingut publicat.

No t'engresca participar-hi?

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites