caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 107   [Setembre-octubre de 2009]

Festa Major: un punt de trobada, en temps de crisi

El proper divendres 6 de novembre s'inicia la Festa Major de Sant Martí:
uns dies de celebració, participació, convivència i lleure per a tots i totes. Com cada any, la Comissió de Festes s'ha reunit amb mesos d'antelació per tal de programar i organitzar els actes que s'hi celebraran. Enguany, però, amb una important diferència: aquesta crisi econòmica, que s'estén a tots els àmbits com una taca d'oli. Ha estat el moment, doncs, de racionalitzar la despesa, fent un exercici de responsabilitat a l'hora de confeccionar contingudament el pressupost, sense baixar el llistó de la qualitat, però sí rebaixant la quantitat d'actes en relació als anys anteriors.
Amb la crisi econòmico-financera, arriben nous temps per a l'administració pública. La davallada d'ingressos arran de la crisi en la construcció ens forcen a reduir les depeses en allò que és prescindible. Per això, aquest any hem reduït el pressupost destinat a Festa Major en més d'un 30%, passant dels 80.000€ invertits l'any passat, als 55.000€ d'aquest any.

Però el fet que entenguem les festes populars com a activitats de lleure, no implica pas que no tinguin importància dins d'una col·lectivitat. De fet, la Festa Major constitueix un símbol de la cultura popular de cada poble, esdevenint
un eix de vertebració social i una eina de construcció de la pròpia identitat del municipi. I precisament per això, aquesta ha de disposar d'una extensa xarxa de complicitats sorgides de la iniciativa dels qui n'han de ser els
protagonistes: els vilatans i vilatanes de Teià.

La nostra Festa Major forma part de la nostra història, és part dels elements que fan que la nostra vila tingui un personalitat pròpia, refermant la nostra pertinença a una col·lectivitat. És difícil pensar que la crisi econòmica no colpegi
també el camp cultural, però esdevé alhora, una oportunitat creativa per repensar un nou món, per buscar solucions imaginatives, per a transformar les polítiques econòmiques i construir pressupostos justos i sostenibles.

Si bé la crisi esdevé un repte per a tots, hem d'anar més enllà. La Festa Major és una oportunitat excel·lent per a l'entreteniment, l'esbarjo i la diversió.

Contra la crisi doncs, Festa Major!

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites