caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 105   []

Aquest nou número del Butlletí el dediquem a la gent gran: aquelles persones que enceten l'etapa vital amb més experiència compartida, les persones que més coneixement tenen per a assenyalar des de l'experiència, quin és el camí a seguir.

El procés vital de l'envelliment de les persones però, no sempre respon a un model únic de necessitats i característiques. És per això, que es del Consell Redactor del Butlletí hem volgut abordar el tema de la vellesa des de diferents vessants: Per una banda, a través de l'Afons, hem volgut tractar des d'una perspectiva global el concepte de vellesa; l'article de Posicions l'hem dedicat a contrastar els serveis que s'ofereixen des de l'Ajuntament a la gent gran amb els beneficis que comportarà la posada en marxa del projecte d'equipaments de la Plaça Catalunya. L'entrevista l'hem dedicada, precisament, a una dona gran, la Pepita Fontana, que ha guanyat el darrer Tei de Plata atorgat per l'Ajuntament; i finalment, ens hem traslladat al Casal d'Avis a preguntar-los sobre com viuen aquesta etapa de la seva vida,  quines són les seves necessitats.

Així doncs, amb aquest Butlletí hem volgut dedicar i donar veu a aquestes persones: els testimonis del nostre passat, que poden
il·luminar el nostre futur.

En paraules del cineasta suec Ingmar Bergman: Envellir és com escalar una gran muntanya: mentre la puges les forces disminueixen, però la mirada és més lliure i la vista, més àmplia i serena.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites