caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 103   [Novembre-desembre de 2007]

Una de les qüestions que vam plantejar durant la darrera reunió del Consell Redactor del Butlletí era si seguir centrant les properes publicacions al voltant d'un tema central o si, contràriament, començar a fer butlletins oberts on es tractessin qüestions rellevants aleatòriament. Enmig del debat i d'un munt de preguntes que, òbviament, amb el començament de la nova legislatura havíem de tornar-nos a plantejar, va aparèixer una reflexió interessant: "Per què no anem més enllà i ampliem l'abast del Butlletí?"...

"Per què no parlem, en aquesta ocasió, sobre les nostres relacions amb els municipis veïns?".
Doncs vet aquí el nou Butlletí, amb un nou tema de fons: la històrica relació entre els municipis de Teià, Alella i el Masnou. I és que, precisament, en aquests fulls hem volgut copsar quins són els lligams dels teianencs i teianenques amb les viles veïnes i de quina manera podem, des dels diferents ajuntaments, oferir i millorar serveis als vilatans a partir de la implementació de serveis mancomunats.

Doncs bé, ja teníem el fil conductor del Butlletí que teniu a les vostres mans. A partir d'aquí tot va anar rodat: l'Enquesta, l'A fons, l'Entrevista... tot girant al voltant d'aquest tema.

Però tornem enrere. Aquesta no va ser l'única qüestió destacable d'aquesta reunió. N'hi ha una altra, una de molt important, que no voldríem deixar d'explicar en aquestes ratlles: la il·lusió, el compromís, el desig de millorar i l'esperit de participació dels membres del Consell Redactor del Butlletí, que constitueixen el pal de paller d'aquesta publicació. Va quedar ben clar en la darrera reunió. A tots ells, tant antics com nous col·laboradors: MOLTES GRÀCIES.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites