caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 100   [novembre 2006]

Pretendre resumir en 8 pàgines la trajectòria i les interioritats d’una publicació amb 23 anys d’història i 100 números editats és un propòsit un xic agosarat.

Les pàgines que segueixen, doncs, no són més que una senzilla aproximació a la història de la revista, al seu funcionament i a aquelles petites coses que fan del Butlletí una publicació propera al vilatà i que aporta informació i continguts interessants. I és que si fullegem els 100 butlletins editats fins al moment, podem gaudir de la història de Teià. La revista ha servit per recollir el testimoni de 23 anys de poble, amb totes les ombres i totes les llums.

Tant de bo aquestes pàgines serveixin per ajudar-vos a conèixer més coses d’aquesta revista nostra i vostra i, qui sap, engrescar-vos a col·laborar-hi de forma més activa, objectiu que es va marcar l’equip de redacció des que es va constituir el setembre de 2003.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites