caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 98   [D'abril a Maig de 2006]

Caricatures

El passat mes de febrer, l’aparició d’unes caricatures de Mahoma armat amb granades en una publicació danesa va desfermar les ires d’alguns sectors de la població islàmica, i va desencadenar tot un corrent d’opinions i contraopinions al respecte en el món occidental.

Des de l’equip de redacció del butlletí aquest fet ens va semblar un punt de partida interessant per a la proposta del tema de fons del número que teniu a les mans: religions i societat. Òbviament, ja no és nou que vivim en un món globalitzat i que, entre d’altres, assistim des de fa uns quants anys a moviments migratoris que han afavorit el contacte entre societats amb tradicions i costums ben diferents, sovint molt influenciades per les respectives religions d’origen. Si bé aquest intercanvi ha existit des que el món és món, potser en aquests moments s’està produint a uns ritmes i en unes quantitats més importants que en els períodes històrics que ens precedeixen, i potser per això aquest tema s’ha postulat com un dels principals debats dels nostres dies. Entenent aquest fenomen com un repte per a la societat del segle XXI, i sense esperit tremendista, ens preguntem: ÉS POSSIBLE LA CONVIVÈNCIA ENTRE RELIGIONS?

Esperem aportar elements de reflexió en les properes pàgines.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites