caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 95   [1 de Juliol 2005]

Arreglar o comprar-ne una altra?


Quan alguna cosa s'espatlla, molt sovint representa el final del seu ús. És a dir, allò espatllat va directament a les escombraries o a la deixalleria. Se sap que alguns productes estan dissenyats i fabricats perquè la seva durada sigui limitada i calgui, així, substituir-los en un temps determinat. Mentre que arreglar alguna cosa espatllada és pesat buscar l'especialista, trobar el moment per arreglar-la, etc-, adquirir-ne una de nova resulta molt més fàcil i, comparativament, més econòmic, especialment amb la diversitat d'oferta cada vegada més competitiva. Per què, doncs, arreglar una nevera, una rentadora, un rellotge o unes sabates? Reparar es pot convertir en una paraula en vies d'extinció.
Cada vegada més, vivim en una societat de l'usar i llençar, en què generem molt més que reciclem. Fins i tot duent a terme el reciclatge convencional, utilitzant els contenedors especialitzats, la generació de residus resulta igualment inassumible a causa de la quantitat de coses que llencem, proporcional a les que comprem. Potser encara ens hem d'educar en l'autèntica cultura del reciclatge, començant per la compra responsable i selectiva, normalitzant la reutilizació dels productes i assumint que la nostra petita engruna sí que serveix d'alguna cosa per aconseguir un món més sostenible.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites