caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 94   [1 d'abril de 2005]

No és casualitat que parlem d'EDUCACIÓ.

D'entrada és un dels elements bàsics de la política del país, per altra banda és un element que està en redefinició.Podem, per simplificar, dividir l'educació en tres àmbits: el formal (als centres educatius), l'informal (a les famílies) i el no formal (a l'entorn social). El pes que tenen cadascun d'ells ha variat substancialment. A l'administració, tant local com nacional, se li estan delegant funcions que en altres temps assumien l'escola o les famílies. També a l'escola li passa el mateix i també les famílies es troben en una situació semblant. Reflexionar sobre l'educació i fer-ho conjuntament amb la intenció de donar respostes, optimitzant els recursos, és una tasca essencial per millorar el FUTUR i si ho fem TOTS JUNTS, millor.Cal afrontar aquest diàleg des d'una perspectiva global: l'educació ha d'amarar qualsevol acció duta al poble. Des de l'escola a la millora dels serveis, des del nou institut i biblioteca a la disciplina urbanística, des de l'oferta formativa a joves a l'activitat cultural, des de les activitats per conciliar la vida laboral i familiar a la promoció econòmica...Tots hi estem implicats, som-hi.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites