caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 92   [De Setembre a Novembre de 2004]

Cap on vas Teià?

Potser parlar d'aquest tema sigui nedar a contracorrent, d'una societat cada cop més lluny d'aquesta mediterranietat que ens ha definit i ens ha donat identitat.
A vegades és més comode deixar passar els fets, segur que és més rentable políticament; però vet aquí que rebem felicitacions d'un gremi: arquitectes, constructors, ara a Teià apliquem expedients sancionadors davant de l'abús en la disciplina urbanística..
La llista d'actes incívics, de bretolades, és molt trista, i la pregunta és: cal que siguem ferms?, i ens adonem que això és el que esperen de nosaltres.
Ens cal una nova ordenança per poder intervenir en moltes qüestions. (fins ara no feia falta?)
Ens cal més compromís en l'educació de valors, en l'educació emocional per construir la convivència.
Ens cal a tots tanta paciència i fermesa, com equilibri entre el dirigisme i el passotisme.
Ens cal donar-li significat a tantes i tantes coses per poder-les valorar, i per continuar gaudint del Teià que tots desitgem.
Afrontem tots les nostres responsabilitats quotidianes amb fermesa i amb tolerància; sense delegar i explicant-nos per què ens molesta, i amb exigència front els serveis públics.
Intentem no defallir front les nostres responsabilitats!!!!!
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites