caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 88   [Novembre de 2003]

Vols participar en l’elaboració del
nou Butlletí de Teià?
En l’edició especial del mes de juliol, dedicada bàsicament a la difusió dels resultats electorals de les últimes eleccions municipals, en un espaide la contraportada es plantejava aquesta pregunta en aquell momentsense més transcendència que la de “llençar la canya” a tots aquells teianencs i teianenques que tinguessin interès a col.laborar en l’elaboraciód’aquesta publicació municipal. Des de llavors han plogut algunes reunions, temps per a la redacció dels articles, el muntatge i l’edició d’aquest butlletí. D’aquestes trobades entreels membres d’aquest primer grup inicial de col.laboradors que “hempicat l’ham”, n’ha sorgit la voluntat que la pregunta que es plantejava llavors sigui un dels lemes de referència de la publicació en la nova etapaque s’inicia amb el número que teniu a les vostres mans: “Vols participar-hi?”.
I per què? Perquè volem que aquest sigui un dels mitjans a Teià en què tothom qui ho vulgui s’hi pugui expressar lliurement, amb l’única condició(creiem que òbvia) que es faci sempre des de l’òptica del respecte. Aixidoncs, volem i apostem per obrir i oferir les pàgines d’aquest butlletí, doncs, a la participació, l’opinió i el debat, entenent que és un dels caminsde què disposem per fomentar, entre d’altres, la implicació de la gent delpoble en el desenvolupament de la vida municipal.
En aquesta línia de treball, podreu comprovar en les properes pàgines que hem intentat incloure una combinació entre seccions dedicades a lainformació municipal i altres amb espais oberts a la creació i l’opinió,plantejats i pensats perquè qui ho vulgui hi pugui dir la seva i fer-nos-la arribar per incloure-la en propers números. Hem volgut apostar, en l’inicid’aquesta nova etapa, per una renovació important en els continguts i, amida que avancem en l’edició dels propers números, acabar de definir el format de disseny.Esperem, doncs, que la proposta que us fem us agradi, us “enganxi” i usengresqui a fer-hi les aportacions que calgui, tant des del punt de vista dels continguts com de la forma. És amb aquesta voluntat que uspresentem aquest nou butlletí, amb la il.lusió de qui inicia un nou projecteque espera completar-se amb la vostra participació.
Hi comptem!
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites