caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 120   [abril de 2013]

També és l’hora dels vilatans

Des de l’equip de govern fem una crida a totes les teianenques i a tots els teianencs. Millorar el nostre Poble és cosa de tots. Tots compartim un espai físic i social, que és la nostra vila.
La correcta utilització d’aquest espai comporta un millor benestar per a tothom.
L’Ajuntament té el deure i l’obligació de tenir cura d’ambdós aspectes, però necessita la participació ciutadana per a millorar-los.
Volem incidir en un apartat de convivència física important: la via pública (els carrers).
És indispensable per part de tots el bon ús dels contenidors.

Posar cadascuna de les deixalles al lloc que correspon.

I també és responsabilitat de tots, utilitzar els contenidors més propers, en cas que trobem plens aquells als quals hem anat.És necessari utilitzar la Deixalleria per l’eliminació de segons quins residus.Sobretot d’aquells que generen els jardins de casa.La netedat de les voreres, també és una necessitat.

Cada dia més. Sobretot a causa dels excrements dels animals.L’Ajuntament està fent tots els esforços per incidir sobre aquestes aspectes.En poc temps s’implantarà un nou sistema de recollida de residus, amb nous contenidors a tots els punts actuals, reforçant i facilitant la recollida selectiva.
Fem una crida de col·laboració a tothom per sentir-nos orgullosos del nostre Poble.

No és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites