caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 123   [Desembre 2013]

Un nou govern a Teià:

Carta oberta als vilatans i vilatanes de Teià
Els resultats de les eleccions municipals de maig de 2011 van deixar l'agrupació d'electors de GdT com a força més votada, però sense la majoria necessària per formar un govern estable. Un panorama, doncs, que requeria de diàleg entre les diferents forces polítiques per tal d'arribar a consensos.
Aquest ha estat un fet que ha marcat aquesta legislatura: uns resultats electorals que obligaven a tots els grups a cercar acords per garantir l'estabilitat de govern. Es feia necessari un esforç per apropar posicions ben divergents, i encara més polaritzades a partir de la campanya electoral.

GdT va començar el mandat governant en minoria, i després d'un any ben complicat on temes essencials quedaven encallats, les dues forces més votades, GdT i CiU, decideixen signar un pacte de govern que garanteixi l'estabilitat del govern. Malgrat tot, les diferències entre els dos grups són insalvables i el pacte s'acaba trencant.

Aquesta situació ens ha portat als grups municipals de CiU, ERC i PSC a buscar solucions per garantir l'estabilitat del municipi, constituint un pacte de governabilitat entre les tres forces polítiques pel que resta de mandat, deixant de
banda els interessos de partit per tirar endavant una situació que requereix de l'esforç de tots.

El nou acord de govern consolida una manera de fer política, i permetrà continuar avançant en temes cabdals del nostre municipi que havien quedat aturats, com el Pla d'Ordenació Urbanística o el projecte de soterrament de La Riera, subvencionat íntegrament pel Ministeri de Medi Ambient.

Tot plegat, però, mantenint l'equilibri de les finances municipals i la política d'ajust de l'IBI per tal de no causar cap perjudici a les afectades economies familiars.

Volem manifestar també des d'aquí, la voluntat d'arribar a punts d'entesa amb la resta de grups municipals respecte dels aspectes rellevants que haurem de decidir pel que queda de mandat, així com fer partícip la ciutadania de la vida
municipal, fomentant la transparència i el diàleg.

El nou govern ja ha començat a caminar, però la feina pendent continua sent molta. Ara bé, ens comprometem a fer-la amb il·lusió i responsabilitat, intentant conformar un govern on tothom s'hi senti representat, amb esforç i imaginació.

Tot plegat per defensar els interessos de Teià i la seva gent.
Moltes gràcies!
Grups Municipals de CiU, ERC i PSC

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites