caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 128   [novembre 2015]

Comencem!
Arriba una nova edició del Butlletí municipal, el primer del nou govern escollit a les eleccions municipals del passat 24 de maig. S’inicia així una nova etapa a l’Ajuntament i volem que amb aquesta les eines de comunicació del municipi també es renovin. El butlletí és un dels elements informatius més importants del nostre poble, però no és l’únic i per això apostem per potenciar altres àmbits com les xarxes socials i el web municipals.


Però per emetre tota aquesta informació sobre el que passa al poble, hem de ser equànimes i objectius. El butlletí és una eina d’informació local a través de la qual
l’Ajuntament comunica diverses informacions d’interès ciutadà; en cap cas ha de ser una eina propagandística. Entenem que estem treballant per un mitjà de comunicació públic i com a tal s’ha de basar en un criteri de qualitat informativa.

Per aconseguir que sigui un mitjà obert i plural, i com s’ha fet en anteriors legislatures, apostem per la creació d’un Consell de Redacció obert a la ciutadania, a través del qual, d’acord amb les línies de treball fixades, es pugui informar al municipi de tot allò que l’afecta.

Per tant, convidem a tothom que estigui interessat a formar part del Consell de Redacció del Butlletí. Properament farem difusió de la primera reunió a través de les xarxes socials.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites