caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 129   [Juliol 2016]

Comencem!


Arriba una nova edició del Butlletí municipal que representa l’inici d’una nova etapa amb noves col·laboracions, nou format i noves seccions. Coma tret diferencial s’estableix un eix temàtic on desenvoluparem un aspecte concret del municipi; en aquest cas, el centenari del Mercat Municipal.
També cal fer una menció especial als nous col·laboradors que, de manera desinteressada, s’han incorporat per enriquir el Butlletí des de diferents àmbits.
Amb la voluntat d’obrir-lo i millorar-ne el contingut, volem que la ciutadania hi aporti les seves opinions, propostes o queixes a través de l’Espai obert, una secció on els veïns i veïnes tenen la paraula.
Som ben conscients que el Butlletí és una de les principals eines per seguir l’actualitat del municipi i, com a mitjà públic, ha de ser una plataforma que ofereixi la màxima d’informació de manera equànime, veraç i rigorosa. Per això ens posem a la vostra disposició per a qualsevol aportació que vulgueu fer arribar a través de l’adreça electrònica butlleti@teia.cat
Esperem que el gaudiu!

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites