caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 130   [febrer de 2017]

La cultura popular, un eix vertebrador

Arriba una nova edició del Butlletí municipal, que se centra en la cultura popular i la importància de la vida associativa del municipi. Hem posat especial èmfasi en el 30è aniversari de l’Esplai Itaca, els Dimonis i la Colla de Geganters. Des d’aquí volem fer un reconeixent a aquest aniversari, ja que no és quelcom habitual. A més a més, hem volgut reconèixer el paper que desenvolupen aquestes tres entitats (entre altres) en la vertebraciósocial del municipi.

En aquest número també hem volgut destacar els actes de la Festa Major del passat novembre, però hem volgut anar una mica més enllà i hem parat atenció a l’evolució de la Festa Major al llarg de diferents etapes, així com a destacar-ne el trets més característics.

Per finalitzar, i canviant de registre, aquest Butlletí municipal ens serveix per iniciar un any en el qual volem potenciar la comunicació en paper i consolidar tota la feina feta a través dels mitjans digitals.
Seguim!

Si ens voleu fer arribar alguna proposta o observació, us podeu adreçar al correu butlletí@teia.cat

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites