caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 114   []

Gràcies
El passat divendres 18 de febrer, culminava un llarg procés de treball i esforç per equilibrar les finances de l’Ajuntament: la signatura del crèdit que eixugarà tot el romanent negatiu i permetrà pagar els deutes amb empresaris i proveïdors. Per al govern municipal, la concessió d’aquest crèdit implica l’acabament d’un període; implica, poder començar de zero amb un equilibri pressupostari garantit.

Sortir de la crisi reforçats passa per una aposta ferma per equilibrar ingressos amb despeses, però, més concretament, per assegurar que la despesa corrent queda sufragada amb el finançament bàsic. O el que és el mateix, les despeses irrenunciables que comporta el funcionament de l’Ajuntament i els serveis que està obligat a prestar als seus vilatans, ara es financen amb els ingressos que no depenen de factors conjunturals (com els provinents de la construcció).

I és que durant molts i molts anys, la dinàmica d’aquest Ajuntament ha consistit a rebaixar els impostos dels vilatans a base de cobrir les despeses de serveis amb els ingressos de la construcció: la taxa d’escombraries, l’IBI... podien rebaixar-se perquè el dèficit dels serveis es cobria amb els ingressos de la
construcció. Això, va obligar l’Ajuntament a dependre d’aquests ingressos per finançar la despesa corrent, provocant que, un cop arribada la crisi, els esforços per reequilibrar els ingressos amb les despeses corrents fossin ingents.

Però no ha estat un camí fàcil per ningú. L’esforç de tots, ha tingut el seu resultat. Per això, volem aprofitar aquestes ratlles per fer arribar el nostre agraïment:

Als proveïdors de l’Ajuntament, que malgrat patir de primera mà la situació de crisi econòmica general i l’endarreriment en el pagament de les factures per part d’aquest Ajuntament, han seguit prestant els seus serveis amb el mateix rigor, adaptant-se a la nova situació.

Als treballadors municipals, per prendre consciència en tot moment de la situació en què vivim, i col·laborar en tot allò que han pogut per augmentar l’eficiència dels serveis que oferim i fer propostes per tal de reduir-ne els costos.

A l’oposició, per recolzar la demanda d’un crèdit i per la seva predisposició a col·laborar en tot moment per resoldre els problemes econòmics de l’Ajuntament, prioritzant l’interès comú per sobre dels interessos individuals de partit.

Sense la vostra col·laboració, res no hagués estat possible.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites