caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 134   [Maig de 2018]

Tornem a presentar un nou Butlletí Municipal carregat de novetats, algunes de gran transcendència per al municipi i per al dia a dia dels seus veïns. En primer lloc, parlem dels pressupostos participatius, una eina basada en la democràcia participativa en què la ciutadania pot incidir de manera directa en les inversions públiques que s’hi duran a terme l’any vinent. Immersos la fase de formulació de propostes fins al 21 de maig, convé que la iniciativa sigui coneguda per tots els teianencs i teianenques.

En segon lloc parlem de les obres de millora del clavegueram de la Riera, una acció important i necessària per a la salubritat i seguretat de tot el municipi. Properament es convocaran reunions i s’editaran materials informatius per explicar l’impacte d’aquestes obres.
Per últim, ens fixem també en l’àmbit cultural, parant especial atenció a la Setmana Cultural i anticipant algunes informacions del II Maridatge dels Sentits.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites