caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 113   [desembre 2010]

La crisi actual obliga a repensar i racionalitzar la despesa pública que s'ha anat generant els darrers anys per les administracions. En el cas de Teià, això ha fet que en els últims pressupostos hàgim hagut d'anar equilibrant ingressos amb despeses, cosa que ja s'ha aconseguit aquest 2010 amb les retallades de l'anterior pressupost. Tanmateix, amb el deute generat pel primer cop sobtat de la crisi, i el retard en el pagament a proveïdors, l'equip de govern ha decidit elaborar un nou Pla de Sanejament, amb l'assessorament de la Diputació de Barcelona, que permeti demanar un crèdit per eixugar el deute contret amb proveïdors.

Si bé, a hores d'ara, hem aconseguit equilibrar ingressos amb despeses, ara toca fer una segona retallada en la despesa per tal de generar prou liquiditat per a poder pagar el crèdit. Així les coses, i avançant-nos a l'aprovació del nou pressupost per al 2011 i el Pla de Sanejament 2011-2014, hem decidit que, donades les circumstàncies, una de les mesures d'estalvi que prendrem -entre moltes d'altres- serà la de reduir la despesa d'impressió, editant, a partir d'aquest mateix número, el Butlletí Municipal a dues tintes. Passem doncs d'imprimir a tot color, a fer-ho en blanc i negre, però combinant amb un color (a excepció de la portada) i rebaixant així la despesa en més d'un 30%.

Arriben nous temps per a l'administració pública, però això, lluny de transmetre desil·lusió, ha de permetre afrontar els nous reptes amb optimisme i convertir-los en una oportunitat per buscar solucions imaginatives, per a transformar les polítiques econòmiques i construir pressupostos més justos, adaptats a la nova situació.

És el moment de donar valor a allò públic. La Festa Major n'ha estat un clar exemple. Malgrat la retallada, la gent ha sortit al carrer i les entitats l'han feta seva, organitzant activitats i participant en el disseny de la programació.

Arriba el moment de fer que allò públic sigui de tots i per a tots.

Clara Mir
Regidora de Comunicació

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites