caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 

Butlletí 141   [Abril de 2021]

Salutació de l'alcalde

El passat 2 de febrer vaig informar públicament al ple municipal que la Justícia havia dictat sentència contra l’aprovació definitiva del text refós del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), arran del contenciós administratiu presentat pels propietaris del sector de Vallbellida-Can Falcó.

L’endemà en vam donar trasllat a la ciutadania a través del web i les xarxes socials municipals, i ara ho fem en aquest Butlletí Municipal.
Aleshores vaig rebatre que es tractés d’un “fracàs polític i tècnic” –contradient les paraules del portaveu de Cs– perquè darrere aquest POUM, aprovat definitivament l’any 2016 per la Generalitat, amb text refós inclòs, és resultat de la feina ben feta dels tècnics municipals i de l’equip redactor extern, i de tots el governs municipals i grups municipals dels quatre darrers mandats per haver arribat a l’aprovació inicial i a la provisional del POUM. I acabava la meva intervenció afirmant que “per a mi, personalment, no és un fracàs; és una gran decepció i un gran daltabaix davant una sentència incomprensible”.

El 2016, l’urbanista i arquitecte redactor del POUM, Estanislau Roca, apuntava que “Teià és una joia del Maresme perquè va suportar bé la pressió urbanística associada a la construcció de l’autopista i perquè en aquests darrers anys, arran de l’última crisi, hem estat a temps per reconduir disfuncions existents en el planejament i per reorientar-lo sense excessives pressions cap a un model de desenvolupament sostenible, integrat i ambientalment eficient”. I segons l’arquitecte municipal, Josep Anton Novo, “el POUM és la foto finish de Teià: un document molt correcte que no canviarà gaire la fesomia del poble”. I així ho vaig defensar jo com a alcalde.

Per això, com que la sentència encara no és ferma, el govern de Teià hi ha presentat dos recursos de cassació –davant del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Catalunya–, i també ho ha fet la Generalitat –al Suprem–, pel que considerem una vulneració de drets fonamentals.

Així que es pugui, amb les restriccions derivades de la pandèmia, es farà una audiència pública monogràfica sobre la qüestió, per informar la ciutadania de primera mà.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites