Subvencions i ajuts

Subvencions a entitats locals 2022. Convocatòria

 L’objecte de les presents bases és complementar l’Ordenança General de Subvencions aprovada per l’Ajuntament de Teià en Ple en sessió celebrada el 8 de novembre de 2007, definint el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorga…
Llegir més ...
Subvencions a entitats 2021. Bases generals i específiques. Convocatòria.

Subvencions a entitats 2021. Bases generals i específiques. Convocatòria.

Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions any 2021 2.6 PRP2021/351. Proposta subvencions entitats - FASE A Expedient 2021/395   PROPOSTA DE GESTIÓ ECONÒMICA Atès que l’article 27 de l'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 8 de novembre de 2007, determina que…
Llegir més ...

Subvencions 2019. Bases generals i específiques. Convocatòria.

Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions any 2019. La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 d’abril de 2019 i per unanimitat dels assistents, adopta els següents acords: PRIMER.- APROVAR les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions en l'exercici 2019 per les…
Llegir més ...

Convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2016

QUI LA POT DEMANAR Les persones físiques que compleixin els requisits i siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya. REQUISITS DEL LES PERSONES SOL·LICITANTS ·         Tenir la residència legal a Catalunya. ·         Tenir ingressos suficients per poder pagar…
Llegir més ...
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar