Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques curs 2016-2017

Imprimir correu electrònic

Segons bases establertes pel Consell Comarcal del Maresme amb conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Beneficiaris

Alumnes que la seva unitat familiar tinguin una renda no superior als ingressos anuals següents:

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació.
-  Primer adult (sustentadors principals): 9.767,40 €
-  Segon adult (sustentadors principals): 3.906,00 €
-  Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 1.953,00 €
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 1.465,00 €

Per ampliar informació es poden consultar les bases de la convocatòria a www.ccmaresme.cat.

On sol·licitar l’ajut

En el cas de no superar els ingressos indicats, podeu sol·licitar data d’entrevista als Serveis Socials Bàsics:

Passeig de la Riera, 94 1a planta
Telèfon 93 555 12 34
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h, excepte dijous de 17 a 20h.

Termini

Del 10 de maig al 10 de juny de 2016
* Cal aportar la documentació indicada al revers el dia de l’entrevista.

Documentació que cal aportar per cursar la sol·licitud

General:

Certificat de convivència (s’obté a l’Ajuntament)
Fotocòpia del DNI o NIE o PASSAPORT de tots els membres de la unitat majors de 14 anys
Llibre de família
Codi IDALU*


*1 (IDALU) És el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins el Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya. La família el pot demanar al centre educatiu.

Per acreditar la situació econòmica de l’any 2015, en cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a ingressos no contributius:

  • Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social
  • Situació d’atur: certificat actualitzat del SEPE i la seva quantia
  • Pensionistes: certificat acreditatiu de la pensió i la seva quantia
  • Renda Mínima d’Inserció o equivalent: certificat acreditatiu i la seva quantia

Específica:

  • Carnet de família nombrosa i/o monoparental.
  • Certificat o targeta de discapacitat de la Generalitat.
  • Certificat de Pensió No Contributiva (PNC) o de Renda Mínima d’Inserció RMI, així com d’altres que s’hagin percebut l’any 2014, dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.
  • Conveni o sentència de divorci
  • Perceptor d’ajut de lloguer: Certificat de l’Agència de l’habitatge i la seva quantia
Darrera modificació el Dimecres, 11 Mai 2016 12:48

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat