Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals escolars pel curs 2016-2017 (material i llibres)

Imprimir correu electrònic

Beneficiaris

Alumnes empadronats a Teià que la seva unitat de convivència no superi els ingressos següents:

Nombre de membres

Ingressos nets mensuals

2

739,86 €

3

910,59 €

4

1081,33 €

5

1252,06 €

6

1422,80 €


La renda disponible de la unitat de convivència s’obté de la suma dels ingressos i de restar la despesa d’habitatge (hipoteca o lloguer), amb un màxim de 569,12 € mensuals.

On sol·licitar l’ajut

En el cas de no superar els ingressos indicats, podeu sol·licitar data d’entrevista als Serveis Socials Bàsics:

Passeig de la Riera, 94 1a planta
Telèfon 93 555 12 34
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h, excepte dijous de 17 a 20h.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 10 de maig al 10 de juny de 2016
* Cal aportar la documentació indicada al revers el dia de l’entrevista.

Documentació que cal aportar per cursar la sol·licitud

General:

·         Certificat de convivència (s’obté a l’Ajuntament).
·         DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat de convivència o altra documentació acreditativa.
·         Llibre de família.
·         Justificació dels ingressos corresponents als 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud (nòmines, certificats de pensions, subsidi d’atur, saldo mig bancari, ...).
·         Certificat de Vida Laboral dels majors de 16 anys (es pot sol·licitar al telèfon 901.50.20.50 o al web www.seg-social.es)
·         Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) que acrediti la percepció o no de prestacions, de tots els membres majors de 16 anys en situació d’atur.
·         Rebuts de lloguer o hipoteca dels darrers 6 mesos.

Específica:

·         Carnet de família nombrosa i/o monoparental.
·         Certificat o targeta de discapacitat de la Generalitat.
·         Conveni regulador de separació o divorci.

Darrera modificació el Dimecres, 11 Mai 2016 12:47

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat