Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

La mort del POUM: Un senyal, un avís i una oportunitat de millora

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Teià dóna la possibilitat d’analitzar en profunditat tot el procés d’elaboració d’una ordenació urbanística que, a dia d’avui, i després d’una inversió en recursos humans i econòmics molt quantiosa, es troba, a dia d’avui, en via morta, i a expenses de la resolució d’un recurs de cassació amb poques possibilitats de reeixir.

1. Caldria valorar econòmicament la quantitat d’esforços humans i dineraris que han caigut en sac foradat, amb la conseqüent repercussió directa envers els teianencs i teianenques.

2. Cal, ineludiblement, cercar nou assessorament urbanístic extern a l’hora d’afrontar l’incert futur immediat i a mig i llarg termini, tal com des de JUNTS vam demanar al govern municipal.

3. És necessari aprofitar la redacció d’un, més que probable, nou POUM per redefinir el model de poble que tenim, urbanísticament parlant, donant entrada a creixements urbanístics menys agressius i transgressors i apostant per zones verdes i espais de lleure, emplaçaments d’aprofitament agrícola, vitivinícola i serveis a les persones.

4. És necessari apostar per un pressupost municipal que no depengui d’ingressos vinguts del desenvolupament urbanístic desaforat i on es comptabilitzen uns ingressos incerts i a l’albir d’esdeveniments imprevisibles com una pandèmia inesperada o una contingent i atzarosa sentència del POUM.

5. Les responsabilitats de la situació actual del POUM han de ser compartides, com compartida va ser la seva redacció, amb encerts i errors. Avui, però, els temps i les necessitats són altres i les nostres intencions, el nostre model de poble i del seu creixement econòmic lluny de la dependència urbanística, ja l’esbossàvem en el programa electoral.

Hi creiem amb fermesa i aquí us en fem un petit extracte:

• JUNTS farem que l’activitat econòmica del municipi sigui potenciada a través d’accions transversals provinents del lleure, de l’esport, el turisme, el patrimoni local i la cultura, que dinamitzin Teià i aportin riquesa a la vila.

•Potenciarem les fires comercials que activitats que posin en valor els productes gastronòmics locals i comarcals, i tinguin en compte el sector manufacturer i el sector primari. Crearem horts urbans rotatius i de lloguer per a intensificar el conreu de productes de proximitat i de comarca. Manteniment i millores del Mercat Municipal i campanyes de consum dels productes autòctons.

Tot per fer de Teià el millor poble per viure-hi!


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat