Apreta intro per cercar
93 540 93 50
 

Ordenances Municipals

Tipus
Ordenança
Data d'aprovació
04/06/2014
Ordenança
PLA DE PROTECCIÓ CIVIL
Informació de l'ordenança

Acord d'aprovació inicial del Pla de Protecció Civil de Teià - Manual d'Actuació Específic per a la Festa Major.

Aprovació inicial pel Ple en sessió en data 04/06/2014. Publicat en extret al DOGC núm. 6637.

Aprovació inicial del Ple en sessió en data 10/06/2014. Es considerarà elevat a definitiu en el suposat que dintre del termini d'informació pública no es presentin reclamacions o al·legacions en la seva contra.

 
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat