Imprimir aquesta pàgina

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR UNA PLAÇA D'ADMINISTRATIU/VA, GRUP C, SUBGRUP C1, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ, PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ, I CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL

26 Mai 2021 ~

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria de selecció, mitjançant concurs- oposició en torn lliure, d’una plaça vacant inclosa a l'Oferta Publica d'Ocupació 2021, grup C1 de l'escala d'administració general, subescala administrativa, de la plantilla de personal funcionari, dotada amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Termini de presentació d’instàncies 15 de juny

Darrera modificació el Dimecres, 06 Octubre 2021 11:09