caenfrdeites

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM-2016)

Acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona:

Publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), a l’efecte de la seva executivitat immediata, en el DOGC núm. 7203 de data 12.09.2016.

Guia de consulta POUM

  1. A Plànols / Plànols d'ordenació / 00 Índex plànols ordenació es determina el full (A1, A2, etc.) on està la finca que es vol consultar (en PDF).
  2. A Plànols / Plànols d'ordenació / II2_SERIE_FULLS 1mil s’obté la qualificació de la finca (en PDF).
  3. Consulta interactiva del POUM (normativa i dades cadastrals).

Un cop vista al plànol la clau de la  normativa aplicable (està envoltada d’un cercle: 6,7,8,..etc.), s’han de buscar a Volums / 07_Volum VII_Normativa Urbanística_TR les especificacions normatives de la clau (a partir de l’article 112).

Categoria: Volums
Downloads: 25
pdf006_Volum VI_Agenda i Avaluació Econòmica i Financera_TR
pdf104_Volum IV_Avaluació de la Mobilitat Generada_TR
pdf205_Volum V_Memòria Social_TR
pdf310_Volum X_Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics_TR
pdf4DC_01_Informe de Sostenibilitat Ambiental
pdf507_Volum VII_Normativa Urbaní­stica_TR
pdf608_Volum VIII_Annex Normatiu_Instruments de planejament_TR
pdf709_Volum IX_Catàleg de Béns Protegits i Catàleg de Masies i Cases Rurals_TR
pdf803_Volum III_Memòria Descriptiva i Justificativa_TR
pdf9DC_03_Resum de l'abast de les determinacions del POUM_TR
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites