Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Pressupost General de l'Ajuntament de Teià. Exercici 2019

Imprimir correu electrònic

Pressupost 2019

Capítols

Ingressos

Previsions inicials

1

Impostos directes

4.001.769,20

2

Impostos indirectes

335.000,00

3

Taxes i altres ingressos

922.600,00

4

Transferències corrents

1.658.615,80

5

Ingressos patrimonials

66.000,00

 

Op.corrents

6.983.985,00

6

Alienació inversions reals

0,00

7

Transferències de capital

233.922,44

 

Altres op. no financeres

233.922,44

 

Op. no financeres

7.217.907,44

8

Actius financers

0

9

Passius financers

175.000,00

 

Op.financeres

175.000,00

TOTAL

7.392.907,44

 

Pressupost 2019

Capítols

Despeses

Crèdits inicials

1

Despeses Personal

2.781.586,94

2

Despeses en Béns i Serveis

3.170.767,01

3

Despeses financeres

94.000,00

4

Transferències corrents

287.422,56

5

Fons de contingència

19.222,93

 

Op.corrents

6.352.999,44

6

Inversions reals

613.908,00

7

Transferències de capital

0,00

 

Altres op. no financeres

613.908,00

 

Op. no financeres

6.966.907,44

8

Actius financers

0

9

Passius financers

426.000,00

 

Op.financeres

426.000,00

TOTAL

7.392.907,44

     

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat