Imprimir aquesta pàgina

Calendari de treball dels òrgans de govern - any 2022

Planning de les sessions ordinàries

Juntes de Govern 

Els  dijous a les 19 hores, excepte quan coincideix amb CI que passa a les 20 h - EXCEPTE AGOST

Plens

El 3r dijous dels mesos de GENER, MARÇ, MAIG, JULIOL, SETEMBRE, NOVEMBRE

Comissions informatives

  • Area 1 – Gestió Econòmica: El 2n dimarts de cada mes a les 20 h
  • Area 2  - Participació: El 2n dimarts de cada mes a les: 19 h
  • Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions: El 2n dimarts de cada mes a les 18 h
  • Àrea 3 – Territori i Sostenibilitat  El 2n dijous de cada mes a les: 19 h
  • Àrea 4  Atenció a les persones:    El 2n dijous de cada mes a les: 18 h