Imprimir aquesta pàgina

L’Ajuntament obligarà a reservar el refugi del Vedat amb una setmana d’antelació per evitar bretolades

05 Febrer 2021 ~

refugi 26 octubre 04El ple de l’Ajuntament va aprovar ahir, 4 de febrer, la modificació del reglament d’ús del refugi del Vedat i de l’ordenança de convivència ciutadana. L’acord es va prendre per unanimitat de tots els grups municipals amb l’objectiu de controlar-ne l’accés de les persones usuàries i posar fi als comportaments incívics i els actes vandàlics que darrerament degraden i malmeten la instal·lació.

Es tracta d’una antiga caseta de pedra de dimensions reduïdes que es troba ubicada a la finca forestal del Vedat i que en el passat havia servit de ferreria per llossar les eines de les pedreres que hi havia a la zona. La construcció va ser restaurada i habilitada com a refugi per l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Teià, que té cura de la seva conservació. Es tracta, per tant, d’un equipament públic de lliure accés obert a tothom, equipat amb llar de foc, taules i bancs.

Dissortadament, en els darrers mesos el refugi ha patit un increment dels episodis de destrosses i bretolades, com l’abandonament reiterat de deixalles, l’encesa de la llar de foc sense control o el trencament de vidres, baranes, teules i canals de pluvials. Tot plegat ha motivat la indignació de molts excursionistes i amants de la natura, i ha suscitat una onada de solidaritat amb l’ADF a les xarxes socials.

Entre els comentaris de suport, alguns veïns i veïnes van proposar algunes mesures per evitar les bretolades, com ara la identificació prèvia mitjançant el DNI i el pagament d’un dipòsit a mode de garantia, o bé la instal·lació de càmeres de seguretat o d’un porter electrònic amb codi xifrat.

Tal com va explicar ahir l’alcalde, Andreu Bosch, “la modificació del reglament és conseqüència d’una decisió pactada” entre l’Ajuntament, el cap de voluntaris de l’ADF, Francesc Casals, i la cap de la Policia Local, Rebeca Lalinde.

refugi 26 octubre 01Emergències i reserva prèvia

En concret, s’han revisat de mutu acord els apartats 3, 4 i 5 de l’article 96 del reglament d’ús del refugi i de l’ordenança de convivència ciutadana, i se n’hi ha afegit un onzè, de manera que el redactat definitiu resa així:

“3. El refugi és un lloc per aixoplugar-se en cas de necessitat de resguard temporal i s’hi pot accedir sense autorització prèvia, per tal de gaudir de l’entorn natural.

4. Es permet l’estada en grup de 9 del matí a 21 hores, prèvia comunicació i autorització de l’ADF, omplint un imprès de sol·licitud, amb un mínim d’una setmana d’anticipació, amb identificació complerta del responsable i/o representant de l’entitat interessada. No és permesa l’estada al refugi de 21 hores fins les 9 del matí, a excepció del cas concret descrit al punt 3 i amb comunicació expressa a la Policia Local de Teià.

5. L’ADF de Teià es reserva el dret d’ús del refugi els diumenges i festius de les 9 del matí a les 12 del migdia, per a les tasques de prevenció d’incendis.

11.L’ús de la llar de foc queda prohibit del 15 de març al 15 d’octubre, coincidint amb el període en el qual no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització, sigui quina sigui la seva finalitat”.

Faltes lleus

La regidora de Medi Ambient, Montse Riera, va explicar que també s’actualitza l’article 128 de l’ordenança de civisme, relatius a les infraccions lleus, per tal preveure sancions de fins a 600 euros en cas d’incompliment dels apartats següents:

“43. Pernoctar-hi al Refugi del Vedat de 21 a 9 hores, a excepció del cas concret de necessitat de resguard i sense previ avís a la Policia Local de Teià.

44: Romandre un grup de persones al Refugi del Vedat, sense reserva ni autorització expressa de l’ADF i amb finalitats diferents de les autoritzades en el seu reglament d’ús”.

Esforç de retolació

L’alcalde de Teià, que és alhora president del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, va anunciar que “l’Ajuntament millorarà la senyalització vertical de prohibició d’accés rodat al refugi i col·locarà panells informatius on es resumeixin les normes d’ús del refugi”.