Apreta intro per cercar
93 555 12 34
 
 
Activitats culturals a Teià
Programació esportiva a Teià 2023-24 (infoesports)
 
 
 
 
Activitats culturals a Teià
Activitats culturals a Teià
Programació esportiva a Teià 2023-24 (infoesports)
Programació esportiva a Teià 2023-24 (infoesports)
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

El ple adapta l'ordenança municipal de la plusvàlua

Imprimir correu electrònic

El ple municipal celebrat el passat 17 de març va actualitzar l’ordenança fiscal número 4, relativa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per ajustar-la als canvis legislatius derivats de la sentència del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021 que va declarar “inconstitucionals i nuls” diversos articles de la norma reguladora que afectaven a la base de càlcul d’aquest tribut.

En aquest context, tots els ajuntaments disposaven de sis mesos per adaptar les seves ordenances, després que el Govern de l’Estat va aprovar, el passat mes de novembre, el decret llei 26/2021 que estableix els nous criteris. La nova regulació pretén millorar el càlcul de la base imposable per garantir que els contribuents que no obtinguin cap guany per la transmissió de l’immoble n'estiguin exempts. A partir d’ara, la normativa ofereix dues opcions per determinar la quota tributària i permet que el contribuent n’esculli la més profitosa per als seus interessos.

coeficient plusvaluaPrimera opció

Es podrà determinar la base imposable multiplicant el valor del terreny en el moment de la transmissió pel coeficient aprovat per l’Ajuntament, segons el número d’anys transcorreguts des de l’adquisició de l’immoble, d’acord amb el quadre adjunt.

L’Ajuntament podrà modificar cada any aquests coeficients, sense excedir mai els topalls fixats en l’article 107.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Segona opció

Si el contribuent demostra que la plusvàlua real és inferior a la calculada amb la primera opció, basada en el valor cadastral, podrà acollir-se al segon mètode. Aquesta opció consisteix a calcular la diferència entre el valor de compra i el de venda. Per evitar errades o fraus, l’ordenança permet a l’Ajuntament comprovar-ne els càlculs.

Quota tributària

Un cop establerta la base imposable, a través de qualsevol de les dues opcions de càlcul, l’Ajuntament hi aplicarà un gravamen únic del 27%. El resultat d’aquesta operació donarà com a resultat la quota tributària a liquidar pel contribuent.

Contextualització

El responsable municipal d’Hisenda, Yago Albert, va explicar que el nou text pren com a model l’ordenança facilitada per la Diputació de Barcelona, i que l’Ajuntament únicament ha modulat el coeficient per calcular la base imposable: “Com no tenim autoliquidació, hem ajustat els coeficient de manera que no arribem als màxims que permet la llei, en un terme mig”, va dir. Segons Albert, “hem fet càlculs i hem fet una previsió a la baixa respecte de la mitjana de la recaptació dels darrers 5 anys”.

El regidor també va recordar que, en el cas de Teià, ja existia abans de la sentència del Constitucional un article que exonerava de tributar si no es produïa un increment de valor en la transmissió del bé. Es tracta de l’article 2.15, que diu així: “No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte dels quals s’acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, tret que l’administració pugui demostrar que s’ha produït increment de valor”.

Debat polític

El grup municipal de JxCat es va mostrar “favor del gravamen del 27%, tot i que la Intervenció municipal en volia més”. El seu portaveu, Francesc Ribas, va demanar al Govern que “des de l’Ajuntament s’informi al ciutadà de quina de les dues opcions és la més avantatjosa”, en cada cas.

El regidor de Cs, David Basi, va considerar que “passar del 23 al 27% en els propers anys pot servir per eixugar el diferencial” provocat per la baixada d’ingressos, però va predir que “a mig termini se superarà”, la qual cosa comportarà “un increment de la pressió fiscal”. Basi va criticar que l’impost s’apliqui en casos d’herència perquè representa una “doble imposició”.

Al final, l’ordenança es va aprovar amb el vot a favor d’ERC-Compromís amb Teià, JxCat i GT; el vot en contra de Cs i l’abstenció del PSC, ja que, segons el seu representant, Joaquim Roca, “no sabem com repercutirà”. En aquest sentit, el regidor d’Hisenda va recordar que “cada any hi haurà la possibilitat de modificar el coeficient” per ajustar-lo a les necessitats de les arques públiques.

Oficina del Cadastre

El ple també va aprovar, amb l'abstenció de JxCat, la renovació “en uns termes perfectament assumibles” del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Secretaria d’Estat d’Hisenda a través de la Direcció General del Cadastre. Per al regidor d’Hisenda, es tracta d’un tràmit “absolutament necessari ja que l’acord que regia fins ara datava de l’any 1999”.

Vehicles històrics

En el torn de precs i preguntes, l’alcalde, Andreu Bosch, va informar als membres de la corporació que havia mantingut una reunió amb un grup de veïns afectats per l’eliminació de la bonificació als vehicles històrics en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. El ple del passat 28 d’octubre va acordar per unanimitat la seva supressió, a proposta de JxCat, per l’emissió de gasos contaminants.

L’alcalde va explicar que, a la trobada, “vam escoltar arguments i hem entès una situació que desconeixem, ja que es tracta d’una categoria de vehicles força restrictiva que afecta col·leccionistes que tenen diversos vehicles, alguns desmuntats en peces”. Bosch va dir que el 2022 no es pot cancel·lar l’impost perquè es va meritar l’1 de gener i es va mostrar procliu a facilitar-ne el fraccionament.

Agenda

XBM Targeta La Colla Superlectora.png
Dimarts, 05 Desembre
17:00
Biblioteca de can Llaurador
club d escriptura amb vicenç llorca.jpg
Dilluns, 11 Desembre
19:00
Biblioteca de can Llaurador
Passejada marxa nòrdica.jpg
Dimarts, 12 Desembre - 12 Desembre
08:00 - 16:30
hora del conte.jpg
Dimarts, 12 Desembre
17:30
WEB TURANDOT.jpg
Dimecres, 13 Desembre
19:30
Biblioteca de can Llaurador
club du livre.jpg
Dijous, 14 Desembre
19:00
Biblioteca de can Llaurador
club de lectura.jpg
Divendres, 15 Desembre
18:00
Biblioteca de can Llaurador
Celler de Can Roda.png
Dissabte, 16 Desembre - 16 Desembre
11:00 - 13:00
Sin título.png
Dissabte, 16 Desembre
11:00
Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Exposicions

marato tv3 imatge.jpg
15 Novembre - 23 Desembre
PARADA DE LLIBRES PER A LA MARATÓ DE TV3
Biblioteca de can Llaurador

Serveis

La Deixalleria

La deixalleria Mancomunada Teià, Alella, el Masnou

Recollida de mobles

Servei de recollida de mobles i trastos vells

Certificat Digital IdCat

Et tramitem l'alta i renovació del certificat digital IdCat

OMIC

Oficina Municipal d'informació al Consumidor

Renovació del DNI

Servei de renovació del DNI a Teià

Benvinguda Nadons

Obsequi als nadons nascuts aquest any

Taxi a demanda

Nou servei de Taxi a demanda

Què pots fer?

Infoesports

Programa i horaris de les activitats esportives del Poliesportiu el Cim

Activitats a la Unió i Masia can Llaurador

Cursos i Activitats culturals a la Unió i Masia de can Llaurador

Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Jaciment arqueològic d’època romana situat a Teià i gestionat per la Mancomunitat de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià

Teià, camins de goig

Recorreguts memorables per Teià. Descarrega't aquest tríptic per conèixer els millors racons de la vila

AMI
Massarosa
Enoturisme d'Alella
Parc serralada litoral
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat