Imprimir aquesta pàgina

El Casal d’Estiu municipal començarà el 27 de juny

01 Juny 2022 ~

Casal destiuAquest divendres 3 de juny, a les 12h, és previst que es reuneixi la mesa de contractació per adjudicar el servei de Casal d’Estiu Municipal. Un cop completat aquest tràmit, l’Ajuntament i l’empresa que en resulti adjudicatària convocaran, com cada any, una reunió informativa presencial per a les famílies al llarg de la setmana vinent.

En paral·lel, s’iniciarà el termini d’inscripció i s’habilitaran els canals oportuns –presencials i telemàtics– per distribuir la documentació necessària i completar el procés de reserva de plaça.

Procediment obert i negociat

La regidora d’Educació, Montse Riera, ha explicat que el concurs d’enguany va quedar desert i això ha obligat a engegar-ne un de nou. La primera licitació va merèixer l’interès de dues empreses, però finalment una va desistir i l’altra va esgotar massa el temps i va presentar la documentació requerida fora de termini. En conseqüència, l’Ajuntament va convocar un nou procediment negociat amb caràcter d’urgència.

Condicions del Casal

D’acord amb l’ordenança fiscal reguladora número 52 sobre preus públics per a la prestació del servei de Casals i Campus Municipals, el Casal d’Estiu de 2022 mantindrà les tarifes dels darrers anys.

El Casal començarà el 27 de juny i s’allargarà fins al 29 de juliol. Es farà a les instal·lacions de l’Institut Turó d’en Baldiri i inclourà l’accés a la piscina municipal, així com diverses activitats de lleure.

La inscripció es farà per setmanes naturals i existiran, com sempre, quatre modalitats:

a) De 9 a 13 h, a raó de 56,5 euros a la setmana
b) De 9 a 15 h, amb dinar inclòs, a raó de 89,5 euros a la setmana
c) De 9 a 13 h i de 15 a 17 h, sense dinar, a raó de 68,5 euros a la setmana
d) De 9 a 17 h, amb dinar inclòs, a raó de 96,5 euros a la setmana
També s’oferirà un servei de permanència de 8 a 9 h per 12,5 euros.

Bonificacions

S’aplicarà una bonificació del 25% sobre el preu de qualsevol modalitat al segon i posteriors germans inscrits en el mateix torn, sempre que estiguin empadronats a Teià. Aquesta bonificació no s’efectuarà sobre els serveis complementaris, com ara permanències i excursions.

També gaudiran d’una bonificació del 25% els membres de famílies nombroses o monoparentals, sense que aquest descompte sigui acumulable a l’anterior.