caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Ple extraordinari 3/2022

 Ordre del dia

I. PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:
Ple ordinari núm. 2/2022, de 17 de març de 2022

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 19.04.2022:

2. PRP2022/447. Relació extrajudicials de crèdits 03/2022. Exp. 2022/691.
3. PRP2022/461. Modificació de crèdit núm. 2/2022. Exp. 2022/717.
4. PRP2022/487. Modificació acord de Ple sobre el Conveni de gestió cadastral. Exp. 2021/1796.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 21.04.2022:

5. PRP2022/504. Aprovació conveni de Banda ampla del Maresme. Teià. Cabrera de Mar i Cabrils. Exp. 2022/607.

6. PRP2022/486. Moció per actualitzar la normativa de caça i millorar la seguretat de les batudes del senglar en el medi natural. Exp. 2022/781.


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites